Laatu ja ympäristö

Junkkari Oy:n toimintajärjestelmä pohjautuu laatu- ja ympäristöjärjestelmiin.

Laatujärjestelmä on rakennettu ISO9001 -standardin vaatimusten mukaiseksi ja ympäristöjärjestelmä on rakennettu vastaamaan ISO14001 -standardia.

Toimintamme laadulla varmistamme asiakaslähtöisten tuotteiden ja palvelujen korkean laadun, sekä taloudellisesti kannattavan ja luontoa säästävän toiminnan.

Jokaisen yhtiömme työntekijän tavoitteena on tuotteiden ja palveluiden laatutason sekä kilpailukyvyn jatkuva kehittäminen ja parantaminen. Yhteisenä asiana näemme myös ympäristön jatkuvan suojelun.

Vastuullisina yhteiskunnan jäseninä noudatamme viranomaismääräyksiä ja – velvoitteita sekä muita yhteiskunnan asettamia lakeja ja määräyksiä. Yhtiömme ympäristötavoitteena on toiminnastamme aiheutuvien ympäristövaikutusten minimointi.

Takuut

Junkkarin takuuehtoihin voit tutustua tästä.
Takuuehdot.pdf
| Terms of warranty.pdf