Arvot ja tapa toimia

1. Rehti.

Asiakkaamme hyvinvointi ja menestys ovat meille tärkeitä. Haluamme olla mukana niiden vaalimisessa ja lisäämisessä.

2. Vahva.

Vakavaraisuuden ja vakaan toiminnan perustana on pitkäjänteinen, harkitseva toimintakulttuuri. Kilpailukykymme muodostuu tehokkuudesta, laadusta ja joustavuudesta. Tuloksemme varmistaa tulevaisuuden. Kehityshalu, asiakasta lähellä oleminen ja rohkeus uudistua ovat vahvasti konsernin perimässä. Nämä kaikki yhdessä mahdollistavat menestyksen myös tulevaisuudessa.

3. Maanläheinen.

Ympäristömme on meille arvokas. Vastuuntuntoisena työyhteisönä huomioimme sen kaikessa toiminnassamme.

4. Monipuolinen.

Tulevaisuutemme varmistamiseksi ennakoimme sidosryhmien tarpeet ja varaudumme täyttämään ne laadukkaasti ja tuloksellisesti.

Eettisistä peraatteistamme on kerrottu konsernimme sivuilla. Pääset sinne tästä linkistä.