ARVONNAN SÄÄNNÖT

JÄRJESTÄJÄ: Arvonnan järjestää Junkkari Oy (myöhemmin Järjestäjä). Kilpailu ei ole Facebookin järjestämä, eikä se sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin.

OSALLISTUMISAIKA: Kilpailuun voi osallistua kommentoimalla Junkkarin Youtube videota LINKKI ja seuraamalla Junkkarin Youtube kanavaa. LINKKI

Osallistumisaika on 3.11.2020 - 15.11.2020. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita kommentteja ei oteta huomioon.

OSALLISTUMINEN ARVONTAAN: Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla Youtube videota LINKKI ja seuraamalla Junkkarin Youtube kanavaa. LINKKI

Osallistumisaika on 3.11.2020 - 15.11.2020. Kommentoimalla videoa osallistuja hyväksyy nämä kilpailusäännöt. 

OSALLISTUMISKELPOISUUS: Kilpailu on avoin 18 vuotta täyttäneille ja asuville Euroopan unioni alueella, siksi paketti toimitetaan vain Euroopan unioni osoitteiseen. Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja palkinnon voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.

ARVONNAN VOITTAJA: Arvonnan voittajan arpoo Junkkari Oy:n osoittama henkilö. Arvonnan tuloksesta ei voi valittaa. Voittajille ilmoitetaan voitosta hänen kommenttiinsa vastaamalla. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kuuden (6) päivän kuluessa kilpailun päättymisestä, arvotaan uusi voittaja. 

PALKINNOT: Palkintona on Junkkarin brändituote paketti. Palkinnon yhteisarvo on 100€. 

Palkintoa ei vaihdeta rahaksi eikä muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen. Palkinnon toimitetaan postin kautta järjestäjän kustannuksella. 

JÄRJESTÄJÄN VASTUU: Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää palkinnon määrää tai arvoa. Palkinnon lunastajat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta, tai sen käyttämisestä.

HENKILÖTIEDOT: Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa suostumusta, eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista voittajien nimet Internet- ja Facebook-sivuilla. Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kilpailua millään tavalla, eikä se liity mitenkään Facebookiin. Jokaisen osallistujan on vapautettava Facebook kaikesta vastuusta.

SÄÄNNÖISTÄ: Tämän kilpailun säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen kilpailuun hylätä ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.