Täsmäviljely

AgriSMART perustuu ISO 11783 –standardiin ja se  hyödyntää traktoreissa yleistyvää ISOBUS-väylää. Käyttäjä voi asettaa kylvölannoittimen säädöt traktorin ISOBUS-virtuaaliterminaalista, johon työkoneen käyttöliittymä latautuu automaattisesti.

AgriSMART mahdollistaa viljelyn kannattavuuden arvioinnin ja sillä voit laskea tarvittavat panos- ja satomäärät.

Traktoriin asennettava kannettava PC (Rugged PC) sisältää tehtäväohjain-ohjelmiston (TC), joka saamansa suunnitelma-kartan ja GPS- paikkatiedon perusteella ohjaa kylvölannoittimen lannoite- ja siemenmäärää tarkasti.

AgriSMART myös dokumentoi viljelytoimenpiteet automaattisesti ja tarkasti lohkokirjanpitoon.

 

AgriSMART 

antaa merkittävän mahdollisuuden parantaa viljelyn tehokkuutta:

  • Säästöä lannoituskustannuksissa
  • Parempi ja tasalaatuisempi sato
  • Ympäristön kuormitus vähenee
  • Järjestelmä helpottaa kylvötyön suoritusta
  • Suunnittelu ja raportointi helpottuu
  • Mahdollisuus hankkia uusia ominaisuuksia ohjelmapäivityksen avulla
  • PC:tä voi hyödyntää myös muuhun pellolla tarvittavaan tiedonkäsittelyyn ja -hakuun