Käyttäjä & kone

Junkkarin käyttäjäjutun esittelyssä Tapio Salmela,     maanviljelijä, hallintotieteiden maisteri, alun perin     Haapajärveltä Pohjois-Pohjanmaalta.

 

 

 

1. Millaista tilaa viljelet?

Viljelen Haapajärvellä sijaitsevaa perintötilaa, joka on ollut sukumme omistuksessa 1800-luvulta alkaen. Peltoalaa viljelyksessämme on nykyisin n. 15 hehtaaria. Aiemmin tilamme oli lypsykarjatila, mutta viimeiset reilut 10 vuotta tilallamme on keskitytty viljan viljelyyn. Sukupolvenvaihdoksen teimme tilallamme vuonna 2015, jolloin viljely- ja metsäpuoli siirtyi vastuulleni. Isäni aloitti karjasta luopumisen jälkeen myös myllytoiminnan tilallamme ja hän on jatkanut tätä työtä myös sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Osa sadosta menee edelleen leipäviljaksi, joten viljan korkea laatu on meille hyvin tärkeää. Viljelyksessä on ohraa, kauraa ja vehnää.

Viljelyn lisäksi työskentelen myös suunnittelijana ja hankepäällikkönä Kirkkonummen kunnalla.  Siinä työhöni kuuluu paljon tietokoneen ääressä ja palavereissa istumista, joten viljelytoiminta tuo tähän mainion vastapainon. Pidän molemmista töistäni todella paljon ja olenkin onnistunut löytämään yhdistelmän, jossa pääsen nauttimaan sekä ei-aineellisista että käytännön töistä. 

Haastetta järjestelyihin tuo, että palkkatöiden vuoksi asustan nykyisin Kirkkonummella Uudellamaalla, josta matkaa maatilalleni on kohtalaisen paljon. Työnantajani on onneksi ollut kuitenkin joustava ja olen pystynyt sopimaan lomieni ajankohdat siten, että olen voinut olla kevään ja syksyn peltotöiden aikaan tilallani töissä. Vanhemmistani on myös korvaamaton apu nykytilanteessa, sillä he jatkavat asumistaan maatilalla pitäen paikkoja kunnossa ja touko- ja puintityöt sujuvat isäni kanssa paljon nopeammin kuin mitä yksin tehdessäni.

2. Mikä sai sinut valitsemaan Simulta 2500 KH kylvökoneen?

Koneen ominaisuudet olivat tärkein yksittäinen tekijä. Koneen tuli soveltua tilani kokoon sekä nykyiseen konekantaan. Junkkarin nettisivut olivat informatiiviset ja niistä sai helposti hyvän yleiskuvan millaisia ominaisuuksia ja lisävarustemahdollisuuksia koneessa on. YouTubesta löytyi myös muutamien nuorten viljelijöiden peltotöistään ottamia videokuvia, joista sai hyvän käsityksen koneen tekemästä kylvöjäljestä sekä koneen eteen soveltuvasta traktorista. Myös kotimaisuus ja valmistajan tunnettuus olivat tärkeitä asioita konetta valittaessa.

3. Onko kone ollut odotustesi mukainen?

Kyllä, kone on ollut täysin odotusten mukainen. Monista koneen ominaisuuksista huomaa, että malli on ollut olemassa pitkään ja mahdolliset parannukset on ennätetty jo tekemään. Käytettävyys on ollut erittäin helppoa.

4. Viime vuoden  sato ja tulevan kevään kylvösuunnitelmat?

Vuoden 2016 satotaso täytti odotukseni erinomaisesti. Yksi merkittävimmistä parannuksista vanhaan koneeseen nähden oli kylvöjäljen tasainen laatu. Vanhassa kylvökoneessamme apulannan syöttö oli koneen iän vuoksi ajoittain epätasainen, mikä näkyi puintiaikaan. Myös jyräpyörästössä oli vanhassa koneessa paljon toivomisen varaa. Nämä ongelmat poistuivat uuden koneen myötä kertaheitolla.

Jatkan pääasiassa ohran ja kauran kylvöä. Ohrassa tulen kokeilemaan tulevalla satokaudella uutta lajiketta.

5. Nuoren viljelijän ajatuksia tämän päivän maataloudesta. 

Kotimaisella ruoalla tulee olemaan jatkossakin kysyntää. Erinäiset trendit ja uusien innovaatioiden, kuten nyhtökauran, suosio kuvastaa, että kuluttajien ruokatottumukset muuttunevat tulevaisuudessa entistä enemmän kasvispainotteisiksi ja lähiruokaa korostaviksi. Maailmanpolitiikka on puolestaan viime vuosina näyttänyt, että niinkin perinteinen asia kuin ruoan omavaraisuus on jatkossakin tärkeää. Maatalouden heikko kannattavuus vaikuttanee maatilojen rakenteeseen kuitenkin siten, että suomalaiset maatilat ovat jatkossa joko volyymillaan pärjääviä isoja tiloja, tuotteitaan jatkojalostavia tai johonkin erikoistuotteeseen keskittyneitä tiloja, tai sitten sivutoimisia tiloja, jotka saavat osan elannostaan muista töistä. Joka tapauksessa pienempiäkin tiloja tulee jatkossa Suomesta löytymään ja toivottavasti konevalmistajat huomioivat tämän asiakaskunnan myös tulevaisuudessa.