www.junkkari.fi/webshop/rekisteriseloste.html

Junkkari oy:n Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Junkkari Oy (y-tunnus: 1779356-1)

  Yhteystiedot: Pohjanmaanväylä 1661
  62375 YLIHÄRMÄ

  junkkari@msk.fi

  Puhelin 010 480 2200
  Faksi: 010 480 2295

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Nimi: Anne Katajamäki

 3. Rekisterin nimi
  Junkkari Oy:n asiakkuuteen perustuva asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä rekisterinpitäjän markkinointiin. Rekisterinpitäjä käsittelee yhteystietoja luottamuksellisesti ja sisäisesti.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Verkkokaupan maksutapahtumien yhteydessä Svea kerää IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan. Linkki Svean tietosuojaselosteeseen: https://www.svea.com/fi/fi/tietoa-meista/tietosuoja/tietosuojaseloste-svea-payments-oy-kuluttaja/.
  Rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostohistoria.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.

  Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekistereihin, jollei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

 8. Rekisterin suojaus sekä tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
  Tiedot on tallennettu sähköisesti ja suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Junkkari Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Asiakkaat voivat halutessaan tarkistaa, mitä tietoa hänestä on henkilörekisteriin talletettu, kieltää tietojen käytön tai vaatia tietoja poistettavaksi tai korjattaviksi lähettämällä asiaa koskevan viestin Junkkari Oy:lle.

Back to top