Junkkari D300

D-serie

Den nya D-serien är sortimentets robusta storebror. Den har planerats särskilt för direktsådd och är därför försedd med en kraftig dubbelskivbill med en maximal billvikt på 220 kg, och radmellanrummet är större än för de andra, dvs. 16,7 cm. Varje bill har på sidan av dubbelskivan ett reglerbart stödhjul, som säkerställer det rätta arbetsdjupet, följt av stopphjul som trycker fast såningsfåran. Tack vare det stora stödhjulet kan man använda maskinen för sådd också på lättare och bearbetad jord.

I D-maskinen placeras gödseln i samma rad som utsädet. Det finns givetvis också en såmaskinsversion utan gödsel. Mataranordningen på utsädessidan är en uppdaterad variant av stiftmatningen i Maestro-modellen. Gödselsidan har räfflingsmatning. Båda regleras steglöst med växellådan och dragkraften kommer från markhjulet.

Liksom för de andra nya modellerna kan du välja mellan tre olika behållartyper, Eco, Plus och Seed, samt ett stort urval andra tillbehör.

Be om en effort

Här hittar du din närmaste återförsäljare!  

Bak- och sidolämmarna med gängjärn på övre och nedme kanten - öppningssältet väljes med vev.

Produktdata

tekniska data D 300
Billar  
Behovet av såddbearbetning
Billtyp
Reglering av arbetsdjup
Billens slitagehållbarhet
Billtrycksområde
Regelering av billtryck
Billtryck
Antal utsädesbillar
Radavstånd
Konstgödselns såmetod
S-pinne gödsebill
Gödsel 1-skrivbill
Gödsel 2-skrivbill
Direktsådd, lättbearbetad, bearbetad
2-skrivsbil
Sådjupshjul
Utmärkt
60-220 kg
Mekanisk billspecifik
Tryckfjärdet
18
16,6 cm
Utsädesbill
-
-
-
Behållare  
Behållaralternativ
Mellanväg
Gödselsåll
Utsädessåll
Pressenningslock


Matarverk gödselsidan
Mataverk utsädessidan

Småfrö- och startgödsellåda
Eco 2700l/Plus 4200l/SEED 2700l
Justerbar
Standardutrustning
Tillval
Fjäderpresenning i den stora/manuell rullning i den lilla modellen
Räfflingsmatning med växellåda
Dubbelkulförsedd matning med växellåda
Tillval
Hjul  
Däckalternativ
Bromsar
7.5-16/7.5-20
Tillval
Styrenhet  
Styrenhetsalternativ
Gödselradens kopplingar för besprutningsspår
Utsädesradens kopplingar för bespjutningsspår
Fjärrkontroll för gödselmängd
Fjärrkontroll för utsädessidan
Applikation för exaktsådd
Classic/G-wizard/ISOBUS

Tillval

Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval  
Hydraulisk radmärkör
Liten packare
Stor packare
1-radig sladd
2-radig sladd
2-radig S-pinnharv
Tallriksharv
Vridprovutrustning
Tillval
-
Tillval
Tillval
-
-
-
Tillval
Mått  
Arbetsbredd, cm
Transportbredd, cm
Höjd i transportläge, cm
Höjd i arbetsläge, cm
Längd, cm
Vikt, kg
Effektbehov, kWh
300
300
300
223-228
530-630
min. 3950
65+/kW