Flishuggar

Junkkaris flishuggar är av typen skivhuggar. Vi har över 40 års erfarenhet av att tillverka dem och vi har tillverkat över 10 000 flishuggar. Skivhuggens funktionsprincip är att köra en huggskiva mot virket och skiva av ett spån åt gången. Virket matas in antingen med en mataranordning eller med hjälp av hydrauliska matarvalsar. Man kan enkelt och steglöst justera valsarnas hastighet.

I framtiden kommer trämaterial som lämpar sig som energi att bli allt mer efterfrågat. Beräkna vad som lönar sig och ta med den hållbara och effektiva Junkkari-flishuggen i kalkylen! 

HJ172

HJ252

HJ262

HJ320C

HJ500C