Styrenheter

    • Nya grafiska monitorer som är lätta att använda
    • ISOBUS kompatibla maskiner
    • Applikation för precisionsjordbruk som tillval
    • Halvlyftfunktion  

Styrenhetsalternativ

  ISOBUS G-Wizard Arealmätare
Arelamätning x x x
Spårmarkör-automatik x x -
Radmarkörers kontrolautomatik x x -
Elektriska behållarenivåvakter x x -
Halvmaskinlyft x x -
Elektrisk gödningsfjärrstyrning Tillval Tillval -
Elektrisk utsädefjärrstyrning Tillval - -
GPS-automatik av fjärrstyrningar Tillval - -