Precisionsjordbruk

AgriSMART grundar sig på ISO 11783 -standard och den utnyttjar bussen ISOBUS som blivit allt vanligare i traktorer. Användaren kan göra inställningarna av kombisåmaskinen med traktorns ISOBUS-virtualterminal, till vilken maskinens användargränssnitt laddas upp automatiskt.

Med AgriSMART kan du göra en lönsamhetsbedömning av jordbruket och kalkylera investerings- och skördemängderna.

En bärbar dator PC (Rugged PC), som monteras i traktorn, innehåller ett styrprogram (TC) som styr kombisåmaskinens gödsel- och utsädesmängd exakt utgående från sin plankarta och GPS-positionsdata.  

AgriSMART dokumenterar också jordbruksarbetet automatiskt och noggrant i blockbokföringen.  

 

AgriSMART 

har en stor potential för effektivering av jordbruket:

  • inbesparing i gödselkostnader
  • bättre och jämnare skörd
  • mindre miljöbelastning
  • systemet underlättar såningsarbetet
  • enklare planering och rapportering
  • lätt att skaffa nya egenskaper med hjälp av programuppdatering
  • PCn kan också användas för annan databehandling och -sökning ute på åkern.