Junkkari S300

S-serie

Den nya S-serien följer upp de populära T- och ST-modellerna. Billkonstruktionen är en uppdaterad kilvältsbill och modellen är främst avsedd för traditionellt bearbetad jord och i lämpliga förhållanden för lätt bearbetad jord. Billens hållbarhet har förbättrats med kraftigare lagring och robustare slitdelar. Utsädets placeringsprecision har förbättrats ytterligare, och modellens nya egenskap tillåter placering av gödsel och utsäde i samma rad. Ifall man ändå väljer att placera gödslet skilt, finns det en helt förnyad gödselskivbill för detta ändamål.

Liksom i systermodellerna är resten av maskinens konstruktion helt ny. Mängden gödsel och utsäde ställs in med en steglös växellåda genom att ändra axelhastigheten, och drivkraften kommer från markhjulet. Tack vare de nya mataranordningarna kan småfrösådden göras med större precision än förut.

Kunden kan välja mellan tre olika behållartyper, Eco, Plus och Seed. I förteckningen över tilläggsutrustning finns bl.a. en helt förnyad småfrölåda med en ny mataranordning som ställs in med växellådan.

Be om en effort

Här hittar du din närmaste återförsäljare!  

Utsädes- och gödselbilar i S-serien

Product data

Tekniska S 300
Billar  
Behovet av såddbearbetning
Billtyp
Reglering av arbetsdjup
Billens slitagehållbarhet
Billtrycksområde
Reglering av billtryck
Billtryck
Antal utsädesbillar
Radavstånd
Konstgödselns placeringsmetod
S-pinne gödselbill
Gödsel, 1-skivbill
Gödsel, 2-skivbill
Lätt bearbetad, bearbetad
1-skivsbill
Kilvältbill
Bra
5-30 kg
Mekaniskt centralreglage
Dragfjäder
24
12,5 cm
Gödselbill/utsädesbill
Tillval
Tillval
Tillval
Behållare  
Behållaralternativ
Mellanvägg
Gödselsåll
Utsädessål
Pressningslock


Matarverk gödselsidan
Matarverk utsädessidan

Småfrö- och startgödsellåda
Eco 2700 l/Plus 4200 l/SEED 2700 l
Justerbar
Standardutrustning
Tillval
Manuell rullning/ fjäderpresenning i den stora modellen
Räfflingsmatning med växellåda
Dubbelkulförsedd matning med växellåda
Tillval
Hjul  
Däckalternativ
Bromsar
7.5 - 16/7.5 - 20
Tillval
Styrenhet  
Styrenhetsalternativ
Gödselradens kopplingar för besprutningsspår
Utsädesradens kopplingar för besprutningsspår
Fjärkontroll för gödselmängd
Fjärkontroll för utsädesmängd
Applikation för prcisionjordbruk
 
Classic/G-wizard/ISOBUS

Tillval

Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
 
Tillval  
Hydraulisk radmärkör
Liten packare
Stor packare
1-radig sladd
2-radig sladd
2-radig s-pinnharv
Tallriksharv
Vridprovutrustning
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
-
-
-
Tillval
Mått  
Arbetsbredd, cm
Transportbredd, cm
Höjd i transportläge, cm
Höjd i arbetsläge, cm
Längd, cm
Vikt, kg
Effektbehov, kWh
 300 
300
225-230
185-190
520-620
min. 2500
55-95 kW