Junkkari M400

M-serie

M-serien erbjuder en verkligt mångsidig maskin, som passar för olika användningsändamål och olika jordarter. Billen består av en kilvältsbill med ett maximalt billtryck upp till 120 kg. Det är ändå lätt att anpassa billtrycket till ändamålet med hjälp av det hydrauliska centralreglaget, och minimibilltrycket är endast 10 kg. Detta innebär att maskinen fungerar på lättare och tyngre jordarter och vid behov kan du t.o.m. göra direktsådd under gynnsamma förhållanden. Maskinen egenskaper kommer bäst till sin rätt på lätt bearbetad jord och under varierande förhållanden, då billens djupreglage garanterar ett jämnt och bra resultat genom att anpassa sig till de verkliga förhållandena.

I basmodellen placeras utsäde och gödsel i samma bill, men det finns också en separat gödselbill. Slithållbarheten är utmärkt tack vare den nya skärmade konstruktionen och också i M-serien är man uppmärksam på en noggrann placering av utsädet.

Mataranordningen är en uppdaterad variant av företrädaren Maestro Plus. Med den nya formgivningen har småfrörullen blivit mera funktionell. M-modellen kan likaså utrustas med tre olika typer av behållare. Det finns två kombisåmaskinsbehållare, Plus och Eco, och dessutom en variant för utsädessådd, Seed.

Be om en effort

Här hittar du din närmaste återförsäljare! 

M-seriens tandade kilvältbil

Produktdata

tekniska data M 400
Billar  
Behovet av såddbearbetning
Billtyp
Reglering av arbetsdjup
Billens slitagehållbarhet
Billtrycksområde
Reglering av bilrtyck
Billtryck
Antal utsädesbillar
Radavstånd
Konstgödselns såmetod
S-pinne gödselbill
Gödsel 1-skivsbill
Gödsel 2-skivsbill

Direktsådd, lättbearbetad, bearbetad
1-skivsbill
Tandad kilvältbill
Utmärkt
10-120 kg
Hydrauliskt centalreglage
Dragfjäder
32
12,5 cm
Gödselbill/utsädesbill
-
Tillval
-
Behållare  
Behållaralternativ
Mellanvägg
Gödselsåll
Utsädessål
Presenningslock

Mataverk gödselsidan
Mataverk utsädessidan
Småfrö- och startgödsellåda
Eco 3700 l/Plus 5700 l/SEED 3700 l
Justerbar
Standardutrustning
Tillval
Manuell rullning/fjäderpresenning i den stora modellen
Räfflingsmatning med växellåda
Dubbelkulförsedd matning med växellåda
Tillval
 
Hjul  
Däckalternativ
Bromsar
7.5-16/7.5-20
Tillval
Styrenhet  
Fjärrkontroll för utsädesmängd
Applikation för exaktsådd

Tillval
Tillval
Tillval  
Hydraulisk radmärkör
Liten packare
Stor packare
1-radig sladd
2-radig sladd
2-radig s-pinnharv
Tallriksharv
Vridprovutrustning
Tillval
-
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
Mått  
Arbetsbredd, cm
Transportbredd, cm
Höjd i transportläge, cm
Höjd i arbetsläge, cm
Längd, cm
Vikt, kg
Effektbehov, kWh
400
400
268-273
223-228
530-700
min. 3900
75-140 kW