Junkkari M300

M-serie

M-serien erbjuder en verkligt mångsidig maskin, som passar för olika användningsändamål och olika jordarter. Billen består av en kilvältsbill med ett maximalt billtryck upp till 120 kg. Det går ändå lätt att anpassa billtrycket till ändamålet med hjälp av det hydrauliska centralreglaget, och minimibilltrycket är endast 10 kg. Detta innebär att maskinen fungerar på lättare och tyngre jordarter och vid behov kan du t.o.m. göra direktsådd under gynnsamma förhållanden. Maskinens egenskaper kommer bäst till sin rätt på lätt bearbetad jord och under varierande förhållanden, då billens djupreglage garanterar ett jämnt och bra resultat genom att anpassa sig till de verkliga förhållandena.

I basmodellen placeras utsäde och gödsel i samma bill, men det finns också en separat gödselbill. Slithållbarheten är utmärkt tack vare den nya skärmade konstruktionen och också i M-serien är man uppmärksam på en noggrann placering av utsädet.

Mataranordningen är en uppdaterad variant av företrädaren Maestro Plus. Med den nya formgivningen har småfrörullen blivit mera funktionell. M-modellen kan också utrustas med tre olika typer av behållare. Det finns två kombisåmaskinsbehållare, Plus och Eco, och dessutom en variant för utsädessådd, Seed.

Be om en effort

Här hittar du din närmaste återförsäljare! 

Bak- och sidolämmarna med gångjärn på övre och medre kanten - öppningssättet väljes med vev.

Produktdata

tekniska dAta m 300
Billar  
Behovet av såddbearbetning
Billtyp
Reglering av arbetsdjup
Billens slitagehållbarhet
Billtrycksområde
Reglering av billtryck
Billtryck
Antal utsädesbillar
Ravstånd
Konstgödselns såmetod
S-pinne gödselbill
Gödsel 1-skivsbill
Gödsel 2-skivsbill
Direktsådd, lättbearbetad, bearbetad     
1-skivsbill
Tandad kilvältbill
Utmärkt
10-120 kg
Hydrauliskt centalreglage
Dragfjäder
24
12,5 cm
Gödselbill/utsädesbill
-
Tillval
-
Behållare  
Behållaralternativ
Mellanvägg
Gödselsåll
Utsädelsåll
Pressenningslock


Matarverk gödselsidan
Matarverk utsädessidan

Småfrö- och startgödsellåda

Eco 2700l/Plus 4200 l/SEED 2700l
Justerbar
Standardutrusting
Tillval
Manuell rullning/ fjäderpresenning i den stora modellen
Räfflingsmatning med växellåda
Dubbelkulförsedd matning med växellåda
Tillval
 
Hjul  
Däckalternativ
Bromsar
7.5-16/7.5-20
Tillval
Styrenhet  
Styrenhetsalternativ
Gödselradens kopplingar för besprutningsspår    
Utsädesradens kopplingar för besprutningsspår    
Fjärrkontrol för gödselmängd
Fjärrkontroll för utsädesradesmängd
Applikation för exacktsådd
Classic/G-wizard/ISOBUS
Tillval

Tillval

Tillval
Tillval
Tillval
Tillval  
Hydraulisk radmärkör
Liten packare
Stor packare
1-radig sladd
2-radig sladd
2-radig s-pinnharv
Tallriksharv
Vridprovutrustning
Tillval
-
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
Mått  
Arbetsbredd, cm
Transportbredd, cm
Höjd i transportläge., cm
Höjd i arbetsläge, cm
Längd, cm
Vikt, kg
Effektbehov, kWh
300
300
268-273
223-228
530-700
min. 3200
60-115 kW