Junkkari D400

D-serie

Den nya D-serien är sortimentets robusta storebror. Den har planerats särskilt för direktsådd och är därför försedd med en kraftig dubbelskivbill med en maximal billvikt på 220 kg, och radmellanrummet är större än för de andra, dvs. 16,7 cm. Varje bill har på sidan av dubbelskivan ett reglerbart stödhjul, som säkerställer det rätta arbetsdjupet, följt av ett stopphjul som trycker fast såningsfåran. Tack vare det stora stödhjulet kan man använda maskinen för sådd också på lättare och bearbetad jord.

I D-maskinen placeras gödseln i samma rad som utsädet. Det finns givetvis också en såmaskinsversion utan gödsel. Mataranordningen på utsädessidan är en uppdaterad variant av stiftmatningen i Maestro-modellen. Gödselsidan har räfflingsmatning. Båda regleras steglöst med växellådan och dragkraften kommer från markhjulet.

Liksom för de andra nya modellerna kan du välja mellan tre olika behållartyper, Eco, Plus och Seed, samt ett stort urval andra tillbehör.

Be om en effort

Här hittar du din närmaste återförsäljare! 

Till alla modeller fås antingen 7,5x16 eller 7,5x20 tums däck. Den större modellen fås också med bromsar. Efterharv är standardutrustning i samtliga modeller.

Produktdata

tekniska data d 400
Billar  
Behövet av såddbearbetning
Billtyp
Reglering av arbetsdjup
Billens slitagehållbarhet
Billtrycksområde
Reglering av billtryck
Billtryck
Antal utsädesbillar
Radavstånd
Konstgödselns såmetod
S-pinne gödselbil
Gödsel 1-skivsbill
Gödsel 2-skivsbil
Direktsådd, lättbearbetad, bearbetad
2-skivsbill
Sådjupshjul
Utmärkt
60-220 kg
Mekanisk billspecifik
Tryckfjäder
24
16,6 cm
Utsädesbill
-
-
-
Behållare  

Behållaralternativ
Mellanväg
Gödselsåll
Utsädessåll
Presenningslock


Matarverk gödselsidan
Matarverk utsädessidan

Småfrö- och startsgödsellåda
Eco 3700l/Plus 5700l/SEED 3700l
Justerbar
Standardutrustning
Tillval
Fjäderpresenning i den stora/manuell rullning i den lilla modellen
Räfflingsmatning med växellåda
Dubbelkulförsedd matning med växellåda
Tillval
Hjul  
Däckalternativ
Bromsar
7.5-16/7.5-20
Tillval
Styrenhet  
Styrenhetsalternativ
Gödselradens kopplingar för besprutningsspår
Utsädesradens kopplingar för besprutningsspår
Fjärrkontroll för gödselmängd
Classic/G-wizard/ISOBUS

Tillval

Tillval
Tillval
Tillval  
Fjärrkontroll för utsädessidan 
Applikation för exaktsådd
Tillval
Tillval
Mått  
Arbesbredd, cm
Transportbredd, cm
Höjd i transportläge, cm
Höjd i arbetsläge, cm
Längd, cm
Vikt, kg
Effektbehov, kWh
400
400
400
223-228
530-630
min. 4700
85+/kW