HP1000

HP1000 är en membranförsedd syrapump konstruerad för högeffektiva maskiner, där marknadens bästa och mest mångsidiga egenskaper möts.

 • hög effekt
 • användarvänlig
 • funktionssäker
 • omfattande tilläggsutrustning

Fungerar med 12 V spänning från traktorns eluttag. Basmodellens pumpningskapacitet är 2-12 l/min och maxtrycket 3 bar. Den elektroniska flödesmätaren håller flödet korrekt oberoende av variationer i spänningen eller vätskans ytnivå.

Syrapumpen är enkel att använda:

 • välj dosering (l/min) och anordningen håller flödet konstant
 • mängden syra kan enkelt justeras med knapparna -/+
 • flödesmätaren kan enkelt kalibreras exakt för varje ensileringsmedel

Det finns två trippmätare för syran och båda kan nollställas. Med trippmätarna kan man till exempel följa upp mängden ensileringsmedel utifrån lasten samt syraåtgången per skifte, säsong eller gård. Egenskapen utgör en fördel vid till exempel entreprenader. Styrenhetens räknare beräknar mängden resterande syra och meddelar när den undre gränsen för syra underskrids.

Motorn kan styras med hjälp av flödesmätaren (2-12 l/min) eller genom att reglera motorns drifteffekt (0-100 %).

Styrenheten Wizard HP, tillverkad av RDS, sköter motorns styrning.

I minnet i anordningens styrenhet lagras

 • Alla pumpade litrar
 • Totalt antal körkilometer (vid användning avhastighetsgivare)
 • Totalt antal hektar (vid användning av hastighetsgivare)

HP-1000 är synnerligen feltålig, eftersom en trasig givare inte avbryter arbetet.

 • All kringutrustning kan frånprogrammeras och reglerar därefter endast pumpens effektiva drift procentuellt. I detta fall kan till exempel pumpen användas utan flödesmätare.
 • Systemet med två pumpar ger ökad säkerhet; om den ena skadas kan man fortsätta syrasättningen med den andra pumpen.

Basmodellen kan senare byggas ut till ett system med 2 pumpar.

Som standard även beredskap för fälthackens koppling och hastighetsgivare.

HP 1000 syrapumpens paket innehåller:

 • Wizard HP-styrenhet
 • pumpenhet med:
  • anslutningsbox
  • membranförsedd pump
  • snabbkopplingar
 • flödesmätare
 • 16 mm slang 10 m
 • munstycken
 • 16 mm Y-stycke
 • separat snabbkoppling för överföringsslangen
 • droppskyddsventil
 • utrustningspåse med:
  • fästskruvar
  • reserv-O-ringar till snabbkopplingarna
  • slangband
 • vattenflaska och ställning

 

HP1000-utrustning

System med 2 pumpar

 • den andra pumpen startar parallellt vid behov av en produktion på över 12 liter per minut
 • kapaciteten ökar upp till 20 l/min
 • ger ökad säkerhet vid användningen av syrapumpen; om den ena pumpen skadas är den andra fortfarande funktionsduglig.

Stång av stål för munstyckena

 • Tillverkad av syrafast stål
 • 4+4 spaltspridare
 • Munstyckena ger en solfjäderformad spridning på 60 grader och med stora droppar
 • Mindre munstycken för 2-8 l/min
 • Större munstycken för 8-12 l/min

Bom-munstycke

 • Ett plaströr där det från hålen sprids ensileringsmedel på strängarna eller under balningen

Hastighetsgivare

 • Innehåller magnetgivare, magnet, fästjärn och ledning
 • Gör det möjligt att justera den hastighetskompenserade syramängden
 • Stannar pumpen när körhastigheten är noll och startar den automatiskt när man börjar köra
 • Körhastigheten och den samlade strängens längd kan följas upp på displayen
 • Visar på displayen den körda arealen om man har programmerat arbetsbredden

Fälthackens koppling

 • Handbrytare som monteras på fälthacken
 • Stannar pumpen när fälthacken lyfts upp 

Hitta din närmaste återförsäljare här!