Kvalitet och miljö

Junkkari Oy:s verksamhetsmodell är baserad på kvalitets- och miljösystem. Kvalitetssystemet har byggts upp så att det motsvarar kraven enligt ISO 9001:2008 -standard och miljösystemet så att det motsvarar ISO 14001:2004 -standard. Kvaliteten på vår verksamhet garanterar högkvalitativa kundorienterade produkter och tjänster samt en ekonomiskt lönsam och miljövänlig verksamhet.

Hos oss är varje arbetstagare inriktad på att oförtrutet utveckla och förbättra produkternas och tjänsternas kvalitet och kontinuerligt höja konkurrenskraften. Vi upplever också miljöskyddet som vår gemensamma uppgift.

Som ansvarstagande medlemmar i samfundet följer vi myndigheternas bestämmelser och förpliktelser och övriga lagar och bestämmelser som gäller i samhället. Vår policy är att minimera miljöpåverkan av vår verksamhet. 

Garantier

Junkkaris garantivillkor hittar du här.