Viljelijän tietopankki

« Takaisin

Kylvöt päätöksessä - tärkeimmät opit keväästä

Kylvöt ovat suurimmaksi osaksi tehty ja ensimmäiset viljat ovat oraalla. Tänä vuonna kylvösesonki oli lyhyt, mutta sitäkin hektisempi. Kasvustot tulivat nopeasti oraalle lämpimien säiden vaikutuksesta, mutta nyt pitkään jatkunut kuivuus alkaa näkyä. Paikoin on alueita, ettei oraita ole vielä lainkaan tai ne ovat jääneet harvoiksi. Nyt on aika tutkia kasvustoja ja punnita sekä onnistumisia että epäonnistumisia.

Muokkaus

Muokkaus on merkittävä tekijä oraiden onnistumisiin. Aikaisin muokatut pellot ovat onnistuneet parhaiten. Kasvustot ovat jo useammalla lehdellä ja ne ovat tiheitä. Myöhemmin muokatut ja kylvetyt pellot ovat kärsineet kuivuudesta, ne ovat jääneet harvoiksi ja osa on edelleen itämättä. Oli pelto sitten lautasmuokattu, kultivoitu tai kynnetty, kaikissa menetelmissä näkyy onnistumisia sekä epäonnistumisia. Ajoitus näyttää olevan tänä vuonna ratkaisevin asia. Vaihtelevat maalajit tuottavat myös omat haasteensa, jollekin pellolle sopii lautasmuokkaus ja toiselle kultivointi tai kyntö.

Kylvösyvyys

Syvälle kylvetyt kasvustot ovat parhaiten menestyneet. Kosteutta on riittänyt ja oraat ovat kasvussa. Vastaavasti matalaan kylvetyt kärsivät kuivuudesta ja harvoja kasvustoja näkee teiden varsilla. Tähän voi vaikuttaa jatkossa kylvökoneen vannaspainotuksella ja kulutusosien uusinnalla. Tosin jos muokkaus on tehty liian matalaan, ei siihen auta kovinkaan vannaspainotus.

Combivannas vs. eri rivin vannas

Vaikka keskustelu lannoitteen sijoittamisesta samaan tai eri riviin siemenen kanssa jatkuu vuodesta toiseen, nyt on hyvä aika vertailla eri sijoitustapoja. Erot alkavat korostua kuivuuden jatkuessa. Lannoitteen sijoitus samaan riviin siemenen kanssa näkyy positiivisesti. Saman vantaan kautta kylvetyt kasvustot ovat tasavärisiä, tasaisia ja voimakkaassa kasvussa olevia. Toki tässä on myös maalajivaihteluita, jotka vaikuttavat asiaan.

Koneen muut säädöt

Jäikö peltoon "haukia" tai tuliko kylvettyä liikaa päällekkäin? Nyt on paras aika mitata kasvustosta eri kylvösten saumakohta ja säätää rivimerkitsin oikeaan kohtaan seuraaville kylvöille. Ruiskutusurien osuminen on myös hyvä tarkistaa. Tuliko uria vääriin paikkoihin tai jäikö jostain tekemättä? Onko peltojen päisteissä aloitettu tai lopetettu kylvö oikeassa kohdassa?

Siemenmäärän toteutuminen

Toteutunutta siemenmäärää voi verrata orastiheyteen pellolla. Esimerkiksi 12,5 rivivälin koneella laskettaessa orasmäärä 80 cm matkalla ja kertomalla 10 saadaan toteutunut orasmäärä neliöllä. Tavoiteltu viljoilla noin 500 kpl/m², joka saadaan helposti laskettua oraista. On hyvä pohtia jatkoa ajatellen, onko tarvetta joillakin mailla lisätä kylvösiemenmäärää.

Huolto

Kylvökoneen huolto on hyvä tehdä nyt, kun huoltotarpeet ovat vielä muistissa. Koneen puhdistus paineilmalla ennen pesua auttaa lian irrottamisessa. Pöly lähtee helposti irti, eikä lannoiterakeet jää koneen ahtaisiin paikkoihin ruostuttamaan. Vasta tämän jälkeen pesu painepesurilla ja pesuaineella on parempi tapa toteuttaa puhdistus. Rikkoutuneet ja kuluneet osat ovat hyvä vaihtaa nyt, kun ne ovat vielä tuoreessa muistissa.

Kasvukauden eteneminen

Viime syksynä märkyys aiheutti haasteita sadonkorjuussa ja muokkauksessa. Tämän kevään kuiva kylvöaika tuntui hyvitykseltä viime syksyn taisteluiden jälkeen. Nyt pitkään jatkunut kuivuus on muuttunut huoleksi ja sateet ovat toivottuja. Osa satotoiveista on jo menetetty. Säät eivät kuitenkaan ole ainoa tekijä tässä lajissa. Kasvustoja ja muokkaustapoja tarkkailemalla näkee eroja, kaikki asiat eivät ole säistä kiinni, hyviä ja huonoja kasvustoja näkyy molempia. Kasvustoja kannattaa tarkkailla ja vertailla, niistä voi oppia jotain tuleville vuosille.

Teemu Nyrhilä, kotimaan myyntipäällikkö

Takaisin